Контакт

Редакција

Емаил: redakcija@dogodineuprizrenu.rs

Главни и одговорни уредник: Некић Златко

Емаил: nekiczlatko@dogodineuprizrenu.rs

Маркетинг и продаја

Емаил: marketing@dogodineuprizrenu.rs

Телефон: +381 64 43 63 128

Уколико имате питања у вези са рекламирањем или оглашавањем на нашем сајту можете нас контактирати путем маил адресе: marketing@dogodineuprizrenu.rs

Контакт форма