Интегрисано управљање прелазима

Нема коментара Дели:

1. У складу с Лисабонским уговором и релевантним законодавством ЕУ2, и узимајући у обзир да су обе стране део Агенде ЕУ за Западни Балкан, од њих ће се захтевати да постепено хармонизују своје законодавство са правним тековинама ЕУ, a нарочито да примене концепт IBM;

2. У интересу брже и ефикасније обраде, стране ће, из генерално усмеравање од стране ЕУ, применити концепт IBM;

3. Стране намеравају да постепено успоставе заједничке интегрисане пунктовe на свим заједничким IBM прелазима. Ова сарадња ће пратити најбољу европску праксу како је Европска комисија даље буде развијала. Посао ће имати највећи приоритет; пројекти ће се заједнички утврђивати и имплементирати чим то буде практично могуће;

4. Заједнички, интегрисани, јединствени и безбедни пунктови биће смештени у „заједничкој зони IBM прелаза“, која ће бити заједнички одређена, на којима ће званичници сваке стране обављати одговарајуће контроле. Изузетно, и ограничено само на заједничка IBM подручја, стране неће истицати симболе своје јурисдикције;

5. Аранжмани ће укључити избалансирано присуство, у складу са захтевима, свих релевантних органа обеју страна, као што су царина, полиција итд., и обухватиће питања као што су локација прелаза, природа објекта, радно време итд. У складу са, и током трајања његовог мандата3 на прелазима Јариње/Рудница и Табалије/Брњак, ово присуство укључује званичнике EULEX-а. EULEX ће, такође, бити присутан и на прелазима Бела Земља/Кончуљ, Мердаре/Мердаре, Мутиводе/Мутиводе и Депце/Мучибаба;

6. У основи аранжмана биће јасан задатак преноса важећих законских одговорности и обавеза на јурисдикције сваке од страна;

7. Чим то и практично буде могуће, биће основана трипартитна група за имплементацију којом председава ЕУ, ради имплементације горе наведеног аранжмана. У том циљу, биће сачињен и потписан Технички протокол, према потреби одвојено са ЕУ, који ће узети у обзир различита гледишта страна по питању статуса. Импликације ових закључака биће узете у обзир приликом имплементације слободе кретања;

8. Овај договор не обухвата никаква општа нити конкретна буџетска или фискална питања.

1 Једна страна препознаје линију као границу, друга страна је препознаје као административну линију.

2 Како је дефинисано посебно у Шенгенском граничном законику, Frontex пропису, Пропису о прекограничном саобраћају, VIS пропису и Законику заједнице о визама.

3 Како је дефинисано у Заједничким акцијама Савета 2008/124 CEFSP, члан 3, став a.

Извор: Канцеларија за Косово и Метохију

Претходна вест

Званичне посете

Следећа вест

Манастир Пећка патријаршија

Прочитајте још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *