Усвојена уредба о програму помоћи и обнове стамбених објеката порушених у поплавама

Нема коментара Дели:

Београд, 13. јул 2023.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године.

На основу евиденција јединица локалне самоуправе, обухваћених Одлуком о проглашењу елементарне непогоде на територији 56 јединица локалне самоуправе, према до сада прелиминарно прикупљеним подацима, утврђено је да је 20 породичних стамбених објеката разврстано у шесту категорију оштећења, у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода.

Самим тим неопходно је пружити конкретну помоћ угроженом становништву у виду доделе бесповратних новчаних средстава. За решавање овог проблема Влада је определила 70.000.000 динара.

Влада је усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године, који конкретизује све мере и активности које ћe бити предузете у наведеном периоду.

На овај начин ће бити унапређено деловање одговорих институција, омогућавање праћења постигнутих резултата, квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера зарад бољег планирања у будућности.

Акциони план је структурно подељен у односу на један општи и три посебна циља. Општи циљ је усмерен на изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз  пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања  независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.

Како би се постигли ови резултати, планирани су и посебни циљеви: повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом, обезбеђено уживање њиховог права на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима, ефикасана заштита од дискриминације, насиља и злостављања, као и системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

На седници је донет и Закључак о сагласности да Републичка дирекција за робне резерве изврши куповину меркантилне пшенице род 2023. године до 200.000 тона.

Откуп ове пшенице вршиће се од физичких лица, односно носиоца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава. Минимална количина за откуп је 10 тона, а максимална 100 тона по газдинству.

Уколико се не откупи довољна количина од носиоца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава, откуп ће се вршити и од других привредних субјеката.

Меркантилна пшеница биће откупљена по цени од 25 динара по килограму, без ПДВ-а, а куповина ће се вршити посредовањем Продуктне берзе ад Нови Сад, са којом ће Дирекција закључити посебан уговор.

Ова мера донета је с обзиром на билансне потребе и остваривање стратешког нивоа залиха меркантилне пшенице, као и помоћ примарној пољопривредној производњи. Предвиђена средства за реализацију овог закључка износе 5.506.600.000 динара.

Извор текста и фотографије: Вебсајт Владе Републике Србије

Претходна вест

Приоритет санирање штете на стамбеним објектима оштећеним у поплавама

Следећа вест

Континуирани рад на унапређењу процеса спровођења завршног испита

Прочитајте још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *